CCS-C ile PIC Programlama, PIC Timer Modülleri ve Kullanımı – 2

Dahili fonksiyonlar ile Timer0 kullanımı

 • setup_timer_0() : Timer0 konfigürasyonu için,
 • set_timer0() veya set_rtcc() : Timer0′a değer atamak için,
 • get_timer0() veya get_rtcc(): Timer0 değerini okumak için kullanılır

setup_timer_0(mode)

Bu fonksiyon timer0′ı konfigüre etmek için kullanılır. Öncelikle Timer0′ın dahili mi yoksa harici mi kullanılacağını belirtmemiz gerekiyor, bunun için şu değerler kullanılabilir;

RTCC_INTERNAL: Timer0 dahili clock sinyalini kullanacak. RTCC_EXT_L_TO_H: Timer0 harici clock sinyali kullanacak (TOCKI Pin’inden) , sinyalin yükselen kenarında sayacak. RTCC_EXT_H_TO_L: Timer0 harici clock sinyali kullanacak (TOCKI Pin’inden) , sinyalin düşen kenarında sayacak.

Daha sonra prescaler değerini belirtmemiz gerekecek, bunun için ise aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz.

RTCC_DIV_2, RTCC_DIV_4, RTCC_DIV_8,  RTCC_DIV_16, RTCC_DIV_32, RTCC_DIV_64, RTCC_DIV_128, RTCC_DIV_256

Sadece PIC18FXXX serisinde geçerli olmak üzere RTCC_OFF ve RTCC_8_BIT parametreleride  kullanılabiliyor.

1
2
3
4
5
6
7
8
// Timer0 internal ve prescaler 4
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_4);
// Timer0 external girişten yükselen kenarda sayacak precaler 8
setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H | RTCC_DIV_8);
// 18FXXX için timer0 8 bit dahili clock ve prescaler 2
setup_timer_0(RTCC_8_BIT|RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);

set_timer0(value), set_rtcc(value)

Bu fonksiyonların ikiside Timer0 değerini ayarlamak için kullanılır,  parametre olarak 8 bit 0-255 arasında bir değer alır (18FXXX serisinde 16 bit yani 0-65535)

1
2
3
4
5
set_timer0(125); // Timer0 değeri 125 olur
set_rtcc(125); // Timer0 değeri 125 olur
set_timer0(0); // timer0 değeri 0 olur
set_timer0(0x0f); // Timer0 değeri 15 olur    (hex atama)
set_timer0(0b00001111); //Timer0 değeri 15 olur (binary atama)

get_timer0(value), get_rtcc(value)

Bu fonksiyonlar da timer0′ın o anki değerini okumak için kullanılırlar. Fonksiyonlardan geriye dönen değerler 8  bit yani 0-255 arasında bir değerdir (18FXXX serisinde 16 bit 0-65535 arası)

1
2
3
4
int x;
long y;
x= get_timer0(); // x = timer0'ın o anki değeri
y= get_timer0(); // y = timer0'ın o anki değeri (18fxxx)

Timer0 için kendimiz kod yazalım

Öncelikle datasheet’te Timer0 modülü ile ilgili kısmı inceliyoruz ve inceleme sonucunda OPTION register’inde timer0 ile ilgili ayarlar olduğunu görüyoruz.

optionreg

TOCS: “0″ yapılırsa timer0 modülü dahili saat frekansını kullanır, “1″ yapılırsa RA4/TOCKI pininden uygulanacak sinyali kullanır. TOSE: “0″ yapılırsa RA4/TOCKI pininden uygulanan sinyalin yükselen kenarında sayar, “1″ yapılırsa düşen kenarında sayar. Bu ayar TOCS  “1″ olduğu durumda geçerlidir. PSA: Timer0 ve WatchDog Timer’ın  aynı prescaler’i kullandığını bir önceki timer yazımızda belirtmiştik. PSA biti 0 yapılırsa prescalar’ı Timer0 modülüne atanır, bu durumda timr0 için istenilen prescaler değeri ayarlanabilirken watchdog timer için prescaler değeri sadece “1:1″ olur. PSA biti 1 yapıldığında ise prescaler WatchDog Timer’ına atanacağında WDT için istenilen prescaler seçilebilirken Timer0 için prescaler sadece “1:2″ olarak ayarlanır.

PS2-PS0: 3 Bitlik bu değer ise istenilen prescaler değerini ayarlamak için kullanılır, prescaler timer0 veya WDT den hangisine atanmışsa ayar onun için geçerli olur.

Timer0 a değer atamak veya Timer0 değerini okumak için tek bir register kullanılmaktadır. Bu register 0×01 adresindeki TIMER0 registeridir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#byte OPTION_REG = 0x81      // OPTION Register tanımlaması
#byte TIMER0 = 0x01 // Timer0 modül registeri
int x;
// Timer0 internal, prescaler = 4
OPTION_REG = OPTION_REG & 0xC1;
// Timer0 external, Yükselen kenar, prescaler 8
OPTION_REG = OPTION_REG & 0xE2;
TIMER0 = 125  // Timer0 değeri 125 olur
TIMER0 = 0  // Timer0 değeri 0 olur
x = TIMER0  // Timer0'ın değerini x'e aktar

Dahili fonksiyonlar ile Timer1 kullanımı

 • setup_timer_1() : Timer1 konfigürasyonu için,
 • set_timer1() : Timer1′e değer atamak için,
 • get_timer1() : Timer1 değerini okumak için kullanılır.

setup_timer_1(mode)

Bu fonksiyon Timer1′in ayarlarını yapmak için kullanılır, kullanılabilecek parametreler şunlardır;

T1_DISABLED: Timer1 modülünü kapatmak için kullanılır, güç tüketiminin kritik öneme sahip olduğu uygulamalarda kullanılmayan timer’ları kapatmak akıllıca olacaktır.

T1_INTERNAL: Timer1 modülü dahili saat frekansını kullanır.

T1_EXTERNAL: Timer1 modülü harici sinyal kullanacak.

(Kristal veya Başka bir sinyal)

 

T1_EXTERNAL_SYNC: Timer1 harici clock kullanacak ve bu clock dahili olarak senkronize edilecek.

T1_DIV_BY_1, T1_DIV_BY_2, T1_DIV_BY_4, T1_DIV_BY_8: Timer1 için 4 adet prescaler kullanılabilmektedir.

Örnekler:

1
2
3
4
5
6
7
8
// Timer1 dahili clock ile çalışacak, prescaler değeri 4.
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4)
// Timer1 modulünü kapat
setup_timer_1(T1_DISABLED);
// Timer1 harici clock ile çalışacak, prescaler değeri 8
setup_timer_1(T1_EXTERNAL | T1_DIV_BY_8);

set_timer1(value)

Bu fonksiyon timer1′e değer atamak için kullanılır, timer1 16 bit olduğu için atanacak değer 0-65535 arası olabilir (0×0000-0xffff)

1
2
3
set_timer1(0x00ff);  // Timer1 değeri 255 olur
set_timer1(0); // Timer1 değeri sıfırlanır
set_timer1(20000); //Timer1 değeri 20000

get_timer1(value)

Bu fonksiyon timer1′in değerini okumak için kullanılır, timer1 16 bit olduğu için fonksiyondan geriye dönen değer değer 0-65535 arası olabilir (0×0000-0xffff)

1
2
long x;
x = get_timer1();  // timer1 değerini x'e aktar

Timer1 için kendimiz kod yazalım

Timer1 ayarları için kullanılan register T1CON registeridir.

t1con

T1CKPS1: T1CKPS1: Timer1 için 2 bitlik prescalar ayarı  , Timer1 prescaler’ı 1,2,4,8 oalrak ayarlanabilmektedir.

00 — 1:1 Prescaler 01 — 1:2 Prescaler 10 — 1:4 Prescaler 11 — 1:8 Prescaler

T1OSCEN: Timer1 için kristal ayar biti, eğer kristal kullanılıyorsa bu bit “1″ yapılmalıdır T1SYNC: Timer1 için harici clock seçildiğinde senkronizasyon olup olmayacağını belirtmek için kullanılır değerinin “0″ olması senkronize olacak manasına gelir. Timer1 için dahili clock seçildiği durumda değeri önemsizdir. TMR1CS: Timer1′in clock seçim biti, değeri “0″ ise timer1 dahili clock kullanır, “1″ yapıldığında harici clock seçilmiş olur. TMR1ON: Timer1 kontrol biti, “0″ yapıldığında timer1 modülü durur, “1″ yapıldığında çalışır.

Timer1 16 bitlik olduğu için değeri 2 adet 8 btilik register’da saklanır, bu register’lar TMR1L ve TMR1H’dır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#byte T1CON = 0x10  // T1CON tanımlaması
#byte TMR1L = 0x0E  // TMR1L tanımlaması
#byte TMR1H = 0x0F  // TMR1L tanımlaması
long time;
T1CON = 0x21; // Timer1 dahili clock, prescaler 4 0b00100001
T1CON = 0; // Timer1 kapalı
T1CON = 0x37 //Timer1 ext. clock,prescaler 8,senkronizasyon yok
time = ((time|TMR1H) <<8 )|TMR1L; //timer1 değerini time'a ata
TMR1L = time;             // time değişkenine
TMR1H = (time >> 8);   // timer1 değerini al

Dahili fonksiyonlar ile Timer2 kullanımı

 • setup_timer_2() : Timer2 konfigürasyonu için,
 • set_timer2() : Timer2′ye değer atamak için,
 • get_timer2(): Timer2 değerini okumak için kullanılır

setup_timer_2(mode,period,postscale);

Timer2 ayarları bu fonksiyon ile gerçekleştirilebilir, mode parametresi aşağıdaki değerlerden birini alabilir,

T2_DISABLED: Timer2 modülünü kapatmak için bu değer kullanılır, diğer parametreler önemsiz olur

T2_DIV_BY_1, T2_DIV_BY_4, T2_DIV_BY_16: Timer2 prescaler değeri 1,4 veya 16 olarak ayarlanabilir.

period: 0 ila 255 arası bir değer alır, timer2 bu değere kadar sayar ve taşma oluşur. Örneğin bu değer 125 yapılırsa timer2 0-125 arası sayar

postscale: 1 – 16 arası bir değer atanabilir, 1 atanması timer2 her taştığında interrupt oluşacak manasına gelir 2 atanması her 2 taşmada bir interrup oluşturulacağı 16 atanması her 16 taşmada bir interrupt oluşturulacağı manasına gelir.

1
2
3
4
5
// Prescaler 16, sayma 0-255, interrupt her taşmada
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
// Prescaler 4, sayma 0-100, interrupt her 4 taşmada 1
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,100,4);

set_timer2(value)

Bu fonksiyon timer2′ye değer atamak için kullanılır, atanacak değer 0-255 arasında yani 8 bitlik  olmalıdır

1
2
3
set_timer2(200);  // Timer2 değeri 200 olur
set_timer2(0);  // Timer2 değeri sıfırlanır
set_timer2(10);  //Timer2 değeri 10 olur

get_timer2(value)

Bu fonksiyon timer2′nin değerini okumak için kullanılır, timer2 8 bit olduğu için fonksiyondan geriye dönen değer değer 0-255 arasındadır

1
2
int x;
x = get_timer2();  // timer2 değerini x'e aktar

Timer2 için kendimiz kod yazalım

t2con

Timer2 ayarları için kullanılan register’in adı T2CON’dur ve adreside 0×12 dir. Şimdi bu registerla yapılabilen ayarlamaları görelim; TOUTPS3:TOUTPS0: 4 Bitlik Ppostscale ayarı, daha önce bahsetmiştik 1-16 arası bir değer alabiliyor. TMR2ON: Timer2 kontrol biti, Timer2 modülünü kapatmak için bu bit “0″ yapılır, açmak için ise “1″ yapılır. T2CKPS1:T2CKPS0: 2 Bitlik Prescaler seçimi, prescaler değeri 1,4,16 değerlerinden birine ayarlanabilir. 00: prescaler 1 01: prescaler 4 1x: prescaler 16

Yukarıda timer2′nin periyot ayarından bahsetmiştik, gördüğünüz gibi bu ayar T2CON registerinde değil. Periyot kontrolü için PR2 isimli 8 bitlik ayrı bir register kullanılıyor ve adreside 0×92.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#byte T2CON = 0x12  // Timer2 control register
#byte TMR2  = 0x11 // Timer2 değerini tutan register
#byte PR2 = 0x92 // Timer2 periyot register
int x;
// Prescaler 16, sayma 0-255, interrupt her taşmada
T2CON = 0x06;  //0b00000110
PR2 = 255;
// Prescaler 4, sayma 0-100, interrupt her 4 taşmada 1
T2CON = 0x25;  //0b00100101
PR2 = 100;
//timer2 değerini okuma
x = TMR2;  // Timer2 değeri x'e okunur.
//Timer2 derini yazma
TMR2 = 50;  // Timer2 değeri 50 olur

CCS-C ile PIC Programlama, PIC Timer Modülleri ve Kullanımı – 2

Dahili fonksiyonlar ile Timer0 kullanımı

 • setup_timer_0() : Timer0 konfigürasyonu için,
 • set_timer0() veya set_rtcc() : Timer0′a değer atamak için,
 • get_timer0() veya get_rtcc(): Timer0 değerini okumak için kullanılır (daha&helliip;)

CCS-C ile PIC Programlama, PIC Timer Modülleri ve Kullanımı – 2

Dahili fonksiyonlar ile Timer0 kullanımı

 • setup_timer_0() : Timer0 konfigürasyonu için,
 • set_timer0() veya set_rtcc() : Timer0′a değer atamak için,
 • get_timer0() veya get_rtcc(): Timer0 değerini okumak için kullanılır (daha&helliip;)

CCS-C ile PIC Programlama, PIC Timer Modülleri ve Kullanımı – 2” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir