RC522 RFID Modül Kullanımı

Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arduino ile RC522 RFID modülünü kullanacağız.

Gereken malzemeler:

RFID genel anlamıyla nesnelerin radyo dalgaları kullanılarak tanınması için kullanılan teknolojidir. Günlük hayatımızda toplu taşıma biletlerinde, işyeri ve okul girişlerindeki turnikelerde karşımıza sıklıkla çıkmaktadır.

Kullandığımız kartların kendilerine ait UID isimli bir numarası vardır. Bu numara, her kart için farklıdır. Okuyucumuza kartımızı veya anahtarlığımızı yaklaştırdığımızda bu numara okunarak işlem yapılır. Bu uygulamada, öncelikle elimizdeki kartların UID’lerini Arduino’muzun dahili EEPROM’una kaydederek ve daha sonra okuttuğumuz kartın UID’sini, bellekteki UID değerleriyle karşılaştırarak işlem yapacağız. Devre şemamız şu şekilde:

Bu adresten kartımızı çalıştırmamızda gerekli olan kütüphaneyi indirerek Arduino programının kurulu olduğu klasör altındaki libraries klasörüne MFRC522 ismiyle kaydediyoruz.

Öncelikle, elimizdeki kartları Arduino’nun EEPROM’una kaydedecek kodu yüklüyoruz:

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <EEPROM.h>

#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10

byte readCard[4];
int successRead;

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

MFRC522::MIFARE_Key key;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin();
 mfrc522.PCD_Init();
 Serial.println("RFID KART KAYIT UYGULAMASI");
 Serial.println("--------------------------");
 Serial.println("Lutfen 1 numarali karti okutun");
 Serial.println();
 do {
  //okuma başarılı olana kadar getID fonksiyonunu çağır
  successRead = getID(); 
 }
 while (!successRead);
 for ( int i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++ )
 {
  //kartın UID'sini EEPROM'a kaydet
  EEPROM.write(i, readCard[i] ); 
 }
 Serial.println("Kart EEPROM'a kaydedildi.");
 Serial.println();
 Serial.println("Lutfen 2 numarali karti okutun.");
 Serial.println();
 do {
  successRead = getID();
 }
 while (!successRead);
 for ( int i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++ )
 {
  EEPROM.write(i + 4, readCard[i] );
 }
 Serial.println("Kart EEPROM'a kaydedildi.");
 Serial.println();
 Serial.println("Kart kayit islemi basarili!");
}

void loop()
{
}

int getID() {
 //yeni bir kart okunmadıysa 0 döndür
 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { 
  return 0;
 }
 if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
  return 0;
 }
 Serial.print("Kart UID'si: ");
 //kartın UID'sini byte byte oku ve seri monitöre yaz
 for (int i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { //
  readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
  Serial.print(readCard[i], HEX);
 }
 Serial.println("");
 //kart okumayı durdur ve 1 döndür (okuma başarılı)
 mfrc522.PICC_HaltA();
 return 1;
}

Bu kodu yükledikten sonra, Arduino programından “Seri Port Ekranı”nı açarak kart okuma işlemini yapıyoruz.

kayıt1

Burada dikkat etmemiz gereken nokta, 1 ve 2 numaralı kartların birbirinden farklı olması. Eğer okuma işlemi sırasında 1 ve 2 numaralı kart olarak aynı kartı seçersek, bir sonraki adımda kullanacağımız kod çalışmayacaktır. Kart okuma işlemi yapıldıktan sonra, aşağıdaki kodu Arduino’muza yükleyerek bir sonraki adıma geçiyoruz:

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <EEPROM.h>

#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
#define ledPin 7

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

String lastRfid = "";
String kart1 = "";
String kart2 = "";

MFRC522::MIFARE_Key key;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin();
 mfrc522.PCD_Init();
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.println("RFID KART OKUMA UYGULAMASI");
 Serial.println("--------------------------");
 Serial.println();
 //EEPROM'dan kart bilgisini oku
 readEEPROM();
}

void loop()
{
 //yeni kart okununmadıkça devam etme
 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
 {
  return;
 }
 if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
 {
  return;
 }
 //kartın UID'sini oku, rfid isimli string'e kaydet
 String rfid = "";
 for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
 {
  rfid += mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ";
  rfid += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
 }
 //string'in boyutunu ayarla ve tamamını büyük harfe çevir
 rfid.trim();
 rfid.toUpperCase();
 
 if (rfid == lastRfid)
  return;
 lastRfid = rfid;

 Serial.print("Kart 1: ");
 Serial.println(kart1);
 Serial.print("Kart 2: ");
 Serial.println(kart2);
 Serial.print("Okunan: ");
 Serial.println(rfid);
 Serial.println();
 //1 nolu kart okunduysa LED'i yak, 2 nolu kart okunduysa LED'i söndür
 if (rfid == kart1)
 {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED yandi.");
 }
 if (rfid == kart2)
 {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED sondu.");
 }
 Serial.println();
 delay(200);

}

void readEEPROM()
{
 //EEPROM'dan ilk kartın UID'sini oku (ilk 4 byte)
 for (int i = 0 ; i < 4 ; i++)
 {
  kart1 += EEPROM.read(i) < 0x10 ? " 0" : " ";
  kart1 += String(EEPROM.read(i), HEX);
 }
 //EEPROM'dan ikinci kartın UID'sini oku
 for (int i = 4 ; i < 8 ; i++)
 {
  kart2 += EEPROM.read(i) < 0x10 ? " 0" : " ";
  kart2 += String(EEPROM.read(i), HEX);
 }
 //Okunan stringleri düzenle
 kart1.trim();
 kart1.toUpperCase();
 kart2.trim();
 kart2.toUpperCase();
}

Bu kod sayesinde, 1 numaralı kartımızı okuttuğumuzda Arduino, RC522 modülün okuduğu UID değerini EEPROM’da kayıtlı olan 1 numaralı kart değeriyle karşılaştırıyor, eğer iki değer birbirinin aynısı ise 7 numaralı pine bağladığımız LED’i yakıyor. Arduino’muz, yeni bir kart okumak üzere hazır bekler haldeyken 2 numaralı kartı okutur isek, bu sefer yanmakta olan LED söndürülüyor. Eğer EEPROM’da UID’si kayıtlı olmayan bir kart okutursak LED’in durumunda herhangi bir değişiklik olmuyor.

Sizler de elinizdeki farklı RFID kartlarla deneme yaparak farklı kartları kaydedebilirsiniz. RC522 modül, bu uygulamada karta yazma işlemi yapmadığından, uygulamayı elinizdeki desteklenen tüm kartlarla sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir