Basit Arduino ile Akıllı Ev Otomasyonu Yapımı

Arduino ile akıllı ev sistemleri nasıl yapılır bundan bahsedecem. Arduino geliştirilebilir bir kart olduğundan bir çok ekipman desteklemektedir. Biz bu projede led, hareket sensörü, ısı ve nem sensörü ve servo motorları kullanacağız.Dilerseniz farklı ekipmanlar kullanarak projeyi daha da genişletebilirsiniz.

Kullanılan Malzemeler ve Fiyatları:

  1. Arduino Uno R3
  2. Breadboard
  3. Bluetooth Modülü(HC-o6)
  4. Isı ve Nem Sensörü (DHT-11)
  5. Hareket Algılama Sensörü (HC-SR501 )
  6. 2 Adet Mini Servo Motor
  7. 5 Adet led
  8. Kablolar
  9. Dirençler

Tüm Malzemeleri  İkizsoft satış mağazamızdan alabilirsiniz.

Ekipman Açıklamaları

Arduino Uno R3:Görevi Ledler ve diğer Arduino ekipmanlarına yazılım aracılığı ile iletişimini sağlamak ve güç kaynağı ile beslemek.

Breadboard:Görevi kablolardan gelen enerjiyi alarak üzerinde önceden voltaj değeri belirlenmiş çevre ekipmanlarına sensörler, motorlar ve ledlere iletmektedir.

Bluetooth Modül:Görevi mobil cihaz ile Arduino arasında ki iletişimi sağlayarak mobil cihazdan gelen komutları Arduino ya iletmek.

Isı Ve Nem Sensörü:Görevi evin içerisinde ki güncel sıcaklığı kullanıcıya iletmek.

Hareket Algılama Sensörü:Görevi evin içinde her hangi bir hareket durumunda kullanıcıya uyarmak.

Ledler:Görevi Arduino’dan Breadboard’a gelen enerji ile kablolar vasıtası ile projenin önceden belirlenen noktalarını aydınlatmak.

Dirençler:Görevi bord üzerinde ki led, sensor ve motorlara doğru akım gitmesini sağlayarak aşırı voltaj’dan doğacak yanmaları engellemek.

Kablolar:Görevi Arduino’dan aldığı enerjiyi kendi üzerinden borda iletmektir.

Mini Servo Motorlar:Görevi Arduino’dan aldığı enerji ile evin kapısını ve garajın kapısını uzaktan kontroller ile açmak.

1- Arduino ile Bluetooth Modülü(HC-06) Bağlantısı

bluetooth-modulu

Arduino İle Bluetooth Modülü(HC-06) Bağlantı Kodları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
// Arduino İle Bluetooth Modülü(HC-06) Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
#include
SoftwareSerial BTSerial(10,11); //RX - TX
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Enter AT commands:");
    BTSerial.begin(9600);
}
void loop()
{
    if(BTSerial.available())
    Serial.write(BTSerial.read());
    if(Serial.available())
        BTSerial.write(Serial.read());
}

2- Arduino ile Ledlerin Bağlantısı
ledler

Arduino İle Ledlerin Bağlantı Kodları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
// Arduino İle Ledleri Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
int led=13;
int led2=12;
int led3=11;
int led4=10;
int led5=9;
void setup(){
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
    pinMode(led3, OUTPUT);
    pinMode(led4, OUTPUT);
    pinMode(led5, OUTPUT);
}
void loop() {
    digitalWrite(led, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
    digitalWrite(led3, HIGH);
    digitalWrite(led4, HIGH);
    digitalWrite(led5, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(led, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
    digitalWrite(led5, LOW);
    delay(1000);
}

3- Arduino İle Isı ve Nem Sensörü(DHT11) Bağlantısı
arduino-dht11

Arduino İle Isı ve Nem Sensörü(DHT11) Bağlantı Kodları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
// Arduino İle Isı ve Nem Sensörü Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    void setup() {
        Serial.begin(9600);
        Serial.println("DHT11 Haberlesme Basladi!");
        dht.begin();
}
    void loop() {
    delay(2000);
    float h= dht.readHumidity();
    float t= dht.readTemperature();
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
        Serial.println("Sensorden veri okunamadi!");
        return;
}
    Serial.println("Nem:   ");
    Serial.println(h);
    Serial.println("     %\t");
    Serial.println("Sicaklik:   ");
    Serial.println(t);
    Serial.println("   *C    ");
    Serial.println("\n");
}

4- Arduino İle Servo Motorların Bağlantıları
servo-motor

Arduino İle Servo Motorların Bağlantı Kodları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
// Arduino İle Servo Motorların Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
#include
Servo servomotor;
int pos=0;
void setup()
{
servomotor.attach(9);
}
    void loop(){
for(pos=0;pos=1;pos-=1)
{
    servomotor.write(pos);
    delay(15);
    }
}

5- Arduino İle Hareket Algılama Modül(HC-SR501) Bağlantısı
hareket sensörü

Arduino İle Hareket Algılama Modül(HC-SR501) Bağlantı Kodları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
// Arduino İle Hareket Algılama Modül(HC-SR501) Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
int pirPin=3;
int ledPin=4;
int deger=0;
    void setup(){
        pinMode(pirPin, INPUT);
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
        Serial.begin(9600);
    void loop(){
        deger=digitalRead(pirPin);
        Serial.println(deger);
        if(deger==HIGH){
            digitalWrite(ledPin,HIGH);
        }
        else{
            digitalWrite(ledPin,LOW);
            }
        }

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir