5110 LCD ile Menu Yapımı

Merhaba arkadaşlar. Projelerimizde kullanacağımız geliştirmeye açık ve çok işe yarayacağını düşündüğüm menu oluşturmadan bahsetmek istiyorum.

Kullanılan Kütüphaneler

? Adafruit GFX: https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library

? Nokia 5110: https://github.com/adafruit/Adafruit-PCD8544-Nokia-5110-LCD-library

 

Nokia 5110 LCD ekranı Satın Almak için

Projemizi olabildiği kadar basit tutarsak bize gerekli olan arttırma – azaltma ve onaylama olarak 3 butona ihtiyacımız olacak ve tabiki bir adet Nokia 5110 LCD modülüne.

Projemizde LCD nin kontrastını ve alt ışığını kontrol etmeyi anlatacağım. Bağlantıları yaptıktan sonra asıl mesele herbir butona basıldığında LCD ekranda görünmesini ve arduinomuzun yapmasını istediğimiz işlerin programlama ile yapılması.

Burada kontrasta gelinirse  sağ ve sol tuşlarına basılarak değer arttırılıp azaltılabilir.

Sağ ve sol butonlarıyla LCD ışığı açılıp kapatılabilir.

Reset menüsüne gelindiğinde programlama ile daha önce tanımlanan değerlere sıfırlar

Bağlantı Şeması

Programımız için Gerekli Kodlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
boolean backlight = true;
int contrast=50;
int menuitem = 1;
int page = 1;
volatile boolean up = false;
volatile boolean down = false;
volatile boolean middle = false;
int downButtonState = 0;
int upButtonState = 0
int selectButtonState = 0;         
int lastDownButtonState = 0;
int lastSelectButtonState = 0;
int lastUpButtonState = 0;
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544( 5, 4, 3);
void setup() {
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(7,OUTPUT);
  digitalWrite(7,LOW); //Turn Backlight ON
  
  Serial.begin(9600);
  
  display.begin();     
  display.setContrast(contrast); //Set contrast to 50
  display.clearDisplay();
  display.display();  
}
void loop() {
  
  drawMenu();
  downButtonState = digitalRead(2);
  selectButtonState = digitalRead(1);
  upButtonState =   digitalRead(0);
 
  checkIfDownButtonIsPressed();
  checkIfUpButtonIsPressed();
  checkIfSelectButtonIsPressed();
  if (up && page == 1 ) {
    up = false;
    menuitem--;
    if (menuitem==0)
    {
      menuitem=3;
    }     
  }else if (up && page == 2 ) {
    up = false;
    contrast--;
    setContrast();
  }
  if (down && page == 1) {
    down = false;
    menuitem++;
    if (menuitem==4)
    {
      menuitem=1;
    }     
  }else if (down && page == 2 ) {
    down = false;
    contrast++;
    setContrast();
  }
  if (middle) {
    middle = false;
    
    if (page == 1 && menuitem==2)
    {
      if (backlight)
      {
        backlight = false;
        turnBacklightOff();
        }
      else
      {
        backlight = true;
        turnBacklightOn();
       }
    }
    if(page == 1 && menuitem ==3)
    {
      resetDefaults();
    }
else if (page == 1 && menuitem==1) {
      page=2;
     }
else if (page == 2) {
      page=1;
     }
   }
   
  }
  void checkIfDownButtonIsPressed()
  {
    if (downButtonState != lastDownButtonState)
  {
    if (downButtonState == 0)
    {
      down=true;
    }
    delay(50);
  }
   lastDownButtonState = downButtonState;
  }
void checkIfUpButtonIsPressed()
{
  if (upButtonState != lastUpButtonState)
  {
    if (upButtonState == 0) {
      up=true;
    }
    delay(50);
  }
   lastUpButtonState = upButtonState;
}
void checkIfSelectButtonIsPressed()
{
   if (selectButtonState != lastSelectButtonState)
  {
    if (selectButtonState == 0) {
      middle=true;
    }
    delay(50);
  }
   lastSelectButtonState = selectButtonState;
}
  
  void drawMenu()
  {
    
  if (page==1)
  {   
    display.setTextSize(1);
    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(BLACK, WHITE);
    display.setCursor(15, 0);
    display.print("MAIN MENU");
    display.drawFastHLine(0,10,83,BLACK);
    display.setCursor(0, 15);
   
    if (menuitem==1)
    {
      display.setTextColor(WHITE, BLACK);
    }
    else
    {
      display.setTextColor(BLACK, WHITE);
    }
    display.print(">Contrast");
    display.setCursor(0, 25);
   
    if (menuitem==2)
    {
      display.setTextColor(WHITE, BLACK);
    }
    else
    {
      display.setTextColor(BLACK, WHITE);
    }   
    display.print(">Light: ");
    
    if (backlight)
    {
      display.print("ON");
    }
    else
    {
      display.print("OFF");
    }
    display.display();
    
    if (menuitem==3)
    {
      display.setTextColor(WHITE, BLACK);
    }
    else
    {
      display.setTextColor(BLACK, WHITE);
    
    display.setCursor(0, 35);
    display.print(">Reset");
    display.display();
  }
    
 
  else if (page==2)
  {
    
    display.setTextSize(1);
    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(BLACK, WHITE);
    display.setCursor(15, 0);
    display.print("CONTRAST");
    display.drawFastHLine(0,10,83,BLACK);
    display.setCursor(5, 15);
    display.print("Value");
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(5, 25);
    display.print(contrast);
 
    display.setTextSize(2);
    display.display();
  }
  
  }
  void resetDefaults()
  {
    contrast = 50;
    setContrast();
    backlight = true;
    turnBacklightOn();
  }
  void setContrast()
  {
    display.setContrast(contrast);
    display.display();
  }
  void turnBacklightOn()
  {
    digitalWrite(7,LOW);
  }
    void turnBacklightOff()
  {
    digitalWrite(7,HIGH);
  }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir